loader image
Αρχική 5 Πολιτική προσωπικών δεδομένων

Πολιτική απορρήτου

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1 Η  τήρηση του απορρήτου σας είναι σημαντική για το ιατρείο μας. Για το λόγο αυτό έχουμε αναπτύξει μια Πολιτική απορρήτου που διέπει τον τρόπο συλλογής, χρήσης, κοινοποίησης, μεταβίβασης και αποθήκευσης των δεδομένων σας. Ειδικότερα η παρούσα πολιτική απορρήτου (στο εξής η “Πολιτική”) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το ιατρείο «Med for Kids» ή “εμείς/ημών/εμάς”) συλλέγουν, χρησιμοποιούν και κάνουν κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων, τα οποία συλλέγουμε από εσάς ως χρήστη των ιστότοπων, συσκευών, εφαρμογών και υπηρεσιών της «Med for Kids» (στο εξής συνολικά καλούμενα ως οι “Υπηρεσίες”). Η «Med for Kids» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμόρφωση με όλους τους νόμους που ισχύουν για τη διαχείριση πληροφοριών που συλλέγονται σχετικά με εσάς. Διαβάστε προσεκτικά τις πρακτικές προστασίας απορρήτου μας και μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

1.2 Λάβετε υπόψη ότι η Πολιτική απορρήτου ισχύει για τη χρήση εκ μέρους σας των Υπηρεσιών μας (οι οποίες ανήκουν στις Υπηρεσίες που καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική απορρήτου, μαζί με τις τοποθεσίες web και τις εφαρμογές online που διαθέτουμε). Ισχύει επίσης ανεξαρτήτως χρήσης σε υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, tablet, τηλεόραση ή άλλη συσκευή για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας. Είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική απορρήτου διότι κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, θα τεκμαίρεται ότι έχετε αποδεχθεί τις τροποποιήσεις μαζί με τις πρακτικές που περιγράφουμε στην Πολιτική απορρήτου. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφονται, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας.

1.3 Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση το ιατρείο «Med for Kids» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.  Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιείται και για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να ελέγχετε ανά διαστήματα τη σελίδα αυτή, ώστε να διασφαλίζετε πως είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές. Καθίσταται σαφές ότι η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών. Με την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας ή τη χρήση αυτών, αφού έχουμε αναρτήσει μία τέτοια ενημερωμένη έκδοση της Πολιτικής απορρήτου, συμφωνείτε με τις νέες πρακτικές που περιέχονται στην ενημέρωση.

1.4 Η πλέον πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής απορρήτου θα βρίσκεται πάντα στον ιστότοπο του ιατρείου «Med for Kids» www.medforkids.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο διαχειριστής του ασύρματου δικτύου, ο πάροχος του λειτουργικού συστήματος της κινητής σας συσκευής, tablet, υπολογιστή ή/και εφαρμογές, γραμμές εργαλείων, υπηρεσίες, προσθήκες, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και ιστότοποι τρίτων ενδέχεται, επίσης, να συλλέγουν, να χρησιμοποιούν και να κάνουν κοινή χρήση πληροφοριών για εσάς, τη συσκευή σας και τη χρήση που κάνετε. Οι πολιτικές απορρήτου του ιατρείου «Med for Kids» δεν καλύπτουν τυχόν τρίτους, τα προϊόντα, τις ενέργειες ή τις υπηρεσίες αυτών. Το ιατρείο «Med for Kids» δεν δύναται να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο οι τρίτοι συλλέγουν, χρησιμοποιούν ή προστατεύουν τα δεδομένα σας. Για περισσότερες πληροφορίες για τις πρακτικές απορρήτου τυχόν τρίτων, ανατρέξτε στις δικές τους πολιτικές απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση συνίσταται η λήψη εφαρμογών, σύνδεση και επικοινωνία μόνο με αξιόπιστους τρίτους.

  ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ

  2.1 Ορισμένες Υπηρεσίες δίνουν τη δυνατότητα να παρέχετε πληροφορίες απευθείας σε εμάς. Για παράδειγμα:

  • Αρκετές από τις Υπηρεσίες μας δίνουν τη δυνατότητα σε χρήστες να δημιουργούν λογαριασμούς ή προφίλ.  Σε συνδυασμό με αυτές τις Υπηρεσίες, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να δώσετε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το άτομό σας προκειμένου να ρυθμίσετε τον λογαριασμό ή το προφίλ σας.  Για παράδειγμα, μπορείτε να υποβάλετε ορισμένες πληροφορίες για εσάς, όπως το ονοματεπώνυμο, φύλο, χώρα, προτίμηση γλώσσας, τη διεύθυνση email σας, τηλέφωνο.

  2.2 Ο διαχειριστής της Ιστοσελίδας συλλέγει προσωπικά στοιχεία των Χρηστών του, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. H διαδικασία εγγραφής στην Ιστοσελίδα και η χρήση των υπηρεσιών της απαιτεί την παροχή κάποιον ελάχιστων προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα είναι στοιχεία ή πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητά ενός ατόμου όπως το όνομα, η ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email) ή άλλα δεδομένα τα οποία μπορούν εύλογα να συνδεθούν με την ταυτότητα ενός ατόμου. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης / μέλος οπουδήποτε στην Ιστοσελίδα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97, όπως σήμερα ισχύει σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

  2.3  Δια της ιστοσελίδας δύναται να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε δικτυακούς τόπους (web-sites) τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Το ιατρείο «Med for Kids» δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Το ιατρείο «Med for Kids» δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

  2.4  Το Internet δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και, μολονότι το ιατρείο «Med for Kids» χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών Η/Υ, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

  ΙII. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

  Χρησιμοποιούμενη διαδικασία και φύση των πληροφοριών που συλλέγονται και επεξεργάζονται

  3.1 Συλλέγουμε προσωπικές και ανώνυμες πληροφορίες. Μέσω στατιστικής επεξεργασίας τα ανώνυμα αυτά δεδομένα μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

  3.2  Τα δεδομένα που συλλέγονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) είναι:

  1. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address)
  2. Διεύθυνση Internet Protocol (IP address)
  3. Τύπος δικτύου (Network Type)
  4. Όνομα Υπολογιστή (Host Name)
  5. Θύρα (Port)
  6. Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στον ιστότοπο
  7. Γενικές πληροφορίες αναφορικά με τη διάρκεια και είδος χρήσης της συσκευής
  8. Δεδομένα που αποθηκεύονται στη κεντρική συσκευή διαχείρισης όπως ημερομηνία και ώρα εκκίνησης του συστήματος, ημερομηνία  ώρα και διάρκεια λειτουργίας των συνδεδεμένων με το σύστημα οικιακών συσκευών, στοιχεία που σχετίζονται με τη λήψη φωτογραφιών
  9. Δεδομένα και πληροφορίες που σχετίζονται με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες μας κατά τη καταχώρηση αιτημάτων σας
  10. Ονοματεπώνυμο
  11. Προτίμηση γλώσσας
  12. Χώρα
  13. Εθνικότητα
  14. Κινητό τηλέφωνο

  Cookies

  Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου αλλά και να βελτιώσουμε την περιήγησή σας σε αυτόν, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, που ονομάζονται «cookies». Οι περισσότεροι ιστότοποι κάνουν το ίδιο.

  Τα  cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (π.χ. γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

  Αναλυτικά στοιχεία

  Συλλέγουμε προσωπικές και ανώνυμες πληροφορίες. Μέσω στατιστικής επεξεργασίας τα ανώνυμα αυτά δεδομένα μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

  Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που προσφέρεται από την Google για να παρακολουθεί και να αναφέρει την επισκεψιμότητα του ιστοτόπου. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για την παρακολούθηση και την παρακολούθηση της χρήσης της Υπηρεσίας μας. Αυτά τα δεδομένα μοιράζονται με άλλες υπηρεσίες Google. Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέγονται για να δημιουργήσει συμφραζόμενα και να προσαρμόσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.

  Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το να έχετε κάνει τη δραστηριότητά σας στην διαθέσιμη Υπηρεσία της Google Analytics εγκαθιστώντας το πρόσθετο περιήγησης εξαίρεσης της Google Analytics. Το πρόσθετο εμποδίζει το JavaScript της Google Analytics (ga.js, analytics.js και dc.js) να μοιράζεται πληροφορίες με τη Google Analytics σχετικά με τη δραστηριότητα επισκέψεων.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Google, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Ιστού απορρήτου και όρων της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

  Με τη συγκατάθεσή σας, δύναται να ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες γεωεντοπισμού στην εφαρμογή που βρίσκεται εγκατεστημένη στο smartphone, touchpad ή άλλης συμβατής συσκευής που χρησιμοποιείτε. Οι υπηρεσίες γεωεντοπισμού δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη, να ενεργοποιεί αυτόματα την εφαρμογή με κριτήριο την απόστασή του από τον χώρο που θα επιλέξει, ώστε να ενεργοποιούνται με τη σειρά τους οι προεπιλεγμένες και διασυνδεμένες με το Connexoon οικιακές συσκευές του χρήστη. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για την παροχή των υπηρεσιών αυτών συνήθως συνίσταται σε μία συσκευή γεωεντοπισμού, που περιλαμβάνει κάρτα SIM για τη σύνδεση με δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi, σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης (GPS).

  Επικοινωνήστε με την παιδίατρο

  Επικοινωνήστε με την παιδίατρο για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε.
  Είμαστε δίπλα σας με στόχο την φροντίδα του παιδιού.